Moderniseren en verduurzamen ziekenhuis Nij Smellinghe

Zorg

Drachten

Gorredijk

10:52

08-05-2020

Ziekenhuis Nij Smellinghe gaat door met moderniseren en verduurzamen gebouw

Ziekenhuis Nij Smellinghe bouwt aan een duurzame organisatie. Zo blijft het Drachtster ziekenhuis voorbereid op de toekomst. De zorg verandert en dat vraagt om aanpassingen aan het ziekenhuisgebouw. De verbouwingen aan het gebouw door Unica en Van Wijnen zijn de afgelopen maanden doorgegaan, ook na aanvang van de corona-uitbraak. De bereidingsapotheek, waar medicijnen worden gemaakt en door geavanceerde robots worden verpakt, is verhuisd naar een gemoderniseerde plek in het ziekenhuis. De (ver)bouw van het moderne operatiecomplex en Vrouw Kind Centrum is gestart, respectievelijk in maart en mei 2020.

(Ver)bouw Nij Smellinghe gaat door

“Juist in deze coronatijd wordt extra duidelijk dat het belangrijk is om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Ons gebouw biedt straks nog meer ruimte voor flexibiliteit”, aldus Folkert Brouwers, directeur Bedrijf & Gebouwen van Nij Smellinghe. Deze flexibiliteit wordt bijvoorbeeld gecreëerd door een meer algemene of eenvoudig aanpasbare inrichting van (spreek)kamers. De ruimtes zijn daardoor voor verschillende onderzoeken en behandelingen te gebruiken.

Brouwers: “We zijn blij dat de verbouw van Nij Smellinghe doorgaat. Uiteraard met in achtneming van de veiligheid van onze patiënten en bezoekers, onze medewerkers en de bouwers. Dankzij de goede samenwerking met bouwpartners Unica en Van Wijnen kunnen we dit realiseren.”

Materialenpaspoort

Het creëren van een fijne verblijfsomgeving voor patiënten en een fijne werkplek voor medewerkers zijn twee uitgangspunten binnen de verbouwingsplannen. Veel daglicht, lichte kleuren, hoge plafonds en ronde vormen dragen daar aan bij. Slimme, duurzame oplossingen, zoals Ledverlichting, zonnepanelen en goed geïsoleerde gevels (70% zuiniger!) dragen bij aan het doel van Nij Smellinghe om in 2030 energiepositief te zijn.

Roelof Faber

Roelof Faber, vestigingsdirecteur Van Wijnen Gorredijk: “Nij Smellinghe wil bouwen aan een duurzame toekomst op het vlak van mens, milieu en omgeving. Daarom kijken we samen naar het toepassen van duurzame maatregelen zoals het hergebruik van materialen en het tegengaan van het verspillen van grondstoffen. Bij de bouw van het operatiecomplex verwerken we bijvoorbeeld bestaande gevelelementen in de nieuwe gevel. Inzicht in de herkomst en verwerkingsmogelijkheden van materialen is essentieel voor circulair bouwen. Wij werken al een tijd samen met Madaster en sinds januari 2020 zijn wij partner. Voor Nij Smellinghe wordt een materialenpaspoort van Madaster opgesteld. De materiële, circulaire en financiële informatie in een materialenpaspoort biedt een beter inzicht in de materiaalhuishouding in de gebouwde omgeving. Hergebruik van materialen wordt eenvoudiger, slim ontwerpen gestimuleerd en afval geëlimineerd.”

Toegankelijkheid van de zorg

Nij Smellinghe moderniseert en verduurzaamt de komende jaren het ziekenhuisgebouw. De verbouwingen zijn onderdeel van het Lange Termijn Huisvesting Plan 2019-2024 van Nij Smellinghe. De patiënten en de medewerkers staan daarbij centraal. De verbouwingen dragen onder andere bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Bijvoorbeeld door het samenvoegen van alle zorg rondom vrouw en kind binnen het Vrouw Kind Centrum op de Polikliniek en in de Kliniek. Het concentreren van zorg maakt het mogelijk voor patiënten om zoveel mogelijk op één plek in het ziekenhuis te blijven.

Henk Knevelbaard

Henk Knevelbaard, regiodirecteur Unica Building Projects“Als technisch partner hebben wij ruime ervaring op het gebied van techniek in ziekenhuizen. Samen met Van Wijnen hebben wij voor meerdere Nederlandse ziekenhuizen innovatieve OK concepten gerealiseerd en kunnen met onze kennis een prettige en toekomstbestendige werkomgeving creëren voor Nij Smellinghe. Wij zijn blij dat Nij Smellinghe voor onze combinatie heeft gekozen en leveren graag onze bijdrage aan nog sterkere regionale zorg het Noorden.”