Eemstoren Groningen

Wonen

Woningcorporatie

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Groningen

Groningen

Opdrachtgever
Lefier, Groningen
Architect
AAS Architecten, Groningen en LAOS Landschapsarchitectuur, Groningen
Woonoplossing
Fijn Wonen

Aan de Regattaweg, naast de Tasman Toren, in Groningen hebben wij plannen om 77 appartementen en een aantal grondgebonden woningen te ontwikkelen en realiseren. Een verborgen plek in Groningen die ligt aan het Eemskanaal. Grenzend aan het water, op het zuiden gelegen en met uitzicht op de stad en ommeland. Deze plek biedt mogelijkheden tot de realisatie van een woongebouw en woningen. Het gebouw krijgt de naam Eemstoren.

Het plan

Het plan van de hand van AAS architecten omvat 77 driekamerappartementen van circa 70 vierkante meter en vijf grondgebonden woningen. De appartementen worden verhuurd door woningcorporatie Lefier en de woningen zijn koopwoningen. In het hele land en in Groningen in het bijzonder is grote woningnood. Binnen 10 jaar moeten er in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd worden. Dit plan voorziet in de behoefte om nieuwe (huur)woningen toe te voegen aan de stad. Sociale woningbouw is vanaf het begin van de planvorming toegezegd.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan van de naastgelegen Tasman Toren in 2013 is er een bouwvlek voor een woontoren van 42 meter opgenomen. De afgelopen jaren zijn Van Wijnen en de gemeente in overleg geweest voor een goede stedenbouwkundige indeling. Het schetsontwerp bestaat uit een woontoren met appartementen verdeeld over veertien bouwlagen. Op de begane grond van de toren zijn de bergingen en is er de mogelijkheid om fietsen te parkeren. Op de parkeerplaats wordt een gedeelte als mobiliteitshub ingericht met deelauto’s. De grondgebonden woningen hebben een eigen parkeerplaats en een berging in de woning.

Architectuur

Mede door de variatie in architectonische verschijningsvorm voegt het plan zich goed samen met de huidige wijk. Bekijk de video voor een toelichting op het schetsontwerp door Henk Scholten van AAS Architecten en projectontwikkelaar Andre Tuil:

Landschappelijke inpassing

LAOS Landschapsarchitectuur maakte een plan voor de landschappelijke inpassing. Door de situering van de toren in combinatie met de woningen wordt enerzijds de ruimtelijke dynamiek gezocht met het complex van de Tasman Toren en anderzijds vormt de Eemstoren hiermee een eigen entiteit aan het Eemskanaal. De buitenruimte wordt zo groen mogelijk ingericht waarbij een toegankelijke routing Oosterhogebrug met de dijk verbindt, hierdoor wordt de dijk en haar recreatiemogelijkheden beter ontsloten. De toevoeging van bomen zorgt voor een zachter beeld en heeft een meerwaarde voor de ecologie en het tegengaan van hittestress.

Schetsontwerp landschappelijke inpassing
Schetsontwerp landschappelijke inpassing

Mobiliteitshub

Mobiliteit neemt veel ruimte in en daarnaast is er de klimaatcrisis. Mobiliteit wordt vaak pas bekeken als de ruimtelijke plannen er al zijn. Door mobiliteit direct op een slimme manier in te richten, blijft er meer ruimte over voor andere zaken zoals groen, recreatie en speelruimte voor kinderen én blijft de bereikbaarheid geborgd. Daarnaast staat in een onderzoek van Milieudefensie dat de luchtvervuiling in Groningen gelijk staat aan het meeroken van vier sigaretten per dag. De gemeente Groningen wil mobiliteit ook op een nieuwe manier inrichten. Lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit worden in de toekomst de hoofdvervoerswijzen in Groningen. Met de ontwikkelingen van de Eemstoren sluiten we daarbij aan.

Sweco heeft onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem voor de Eemstoren. Hierbij staat centraal dat de bewoners mobiel zijn, zonder afhankelijk te zijn van een eigen auto. Daarom stellen we een mobiliteitshub voor. Hier wordt mobiliteit op een slimme en ruimte-effectieve manier verknoopt. Een mobiliteitshub vormt een volwaardig alternatief voor mobiliteit van de toekomstige bewoners van de Eemstoren én misschien wel de omgeving. Zo komen er naast deelauto’s ook deelfietsen en -scooters. De eigen auto staat niet meer direct voor de deur, zodat het automatisme om een auto te pakken afneemt.

Kant-en-klare-elementen uit de fabriek

De bouw van het appartementencomplex gebeurt door het aanleveren van kant-en-klare elementen uit onze nieuwe fabriek in Heerenveen. Door middel van een gerobotiseerd productieproces worden deze elementen gemaakt en worden ze binnen no-time op transport naar de bouwlocatie gezet. Hierdoor zijn de woningen sneller klaar voor bewoning, maar ook wordt de omgeving veel korter blootgesteld aan bouwactiviteiten en wordt het afval op de bouwplaats gereduceerd. Een ander bijkomend voordeel is dat de woningen betaalbaar, circulair en energiezuinig zijn. De appartementen zijn namelijk van het woonproduct Fijn Wonen. Hierdoor krijgen de nieuwe bewoners straks gegarandeerd  een woning die voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen.

Vragen

Tijdens de informatiebijeenkomst in maart 2021 en daarna hebben wij diverse vragen ontvangen.

Uw vragen kunt u aan ons stellen via eemstoren@vanwijnen.nl