WOONstichting Gendt gunt Van Wijnen opdracht voor bouw Staatsliedenbuurt

Wonen

Amsterdam

Arnhem

Gendt

14:55

29-07-2021

WOONstichting Gendt heeft Van Wijnen geselecteerd voor de ontwikkeling en bouw van 121 huur- en koopwoningen in de Staatsliedenbuurt. Het gaat om 92 huurwoningen voor WOONstichting Gendt en 29 koopwoningen uit eigen ontwikkeling. Daarnaast is Van Wijnen verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, de sloop van de bestaande woningen en de herinrichting van het openbaar gebied. Met deze integrale aanpak wordt de corporatie volledig ontzorgd en wordt haar woningvoorraad toekomstbestendig gemaakt. Vandaag ondertekenden Rens Rikken, adjunct directeur bij Van Wijnen Projectontwikkeling en Germa Knuver directeur- bestuurder van WOONstichting Gendt de samenwerkingsovereenkomst.

Toekomstbestendig en betaalbare wijk

Het plan omvat verschillende woningtypes. Zo komen er appartementen, studio’s en grondgebonden, tweelaagse rijwoningen. Met dit gevarieerde programma worden de betaalbare huurwoningen afgestemd op de grootte van de huishoudens én kunnen de huurders doorstromen naar een passende woning in de eigen buurt. Daarnaast realiseert Van Wijnen drielaagse rijwoningen in de koop voor de middeninkomens. De mix van woningtypes is een combinatie van maatwerkontwerpen en woningen van Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen. Met deze mix wordt een brede doelgroep bediend. Met de sloop-nieuwbouw verduurzaamt WOONstichting Gendt  haar woningbezit en wordt de wijk toekomstbestendig.  

Bekijk hier impressies van de woningen.

Integraal plan

Van Wijnen biedt op verzoek van WOONstichting Gendt een integraal plan aan en ontzorgt hiermee de corporatie volledig. Er is een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt met Deltavormgroep en een samenhangend architectonisch ontwerp voor de woningen gemaakt door Venster Architekten. Daarnaast is Van Wijnen verantwoordelijk voor de sloop van de bestaande woningen in samenwerking met Van Dalen Sloop & Asbest. Voor het opnieuw inrichten van het openbaar gebied wordt gewerkt met Van Dalen Infra & Milieu. Met als belangrijk onderdeel de aanleg van een nieuw, centraal gelegen park.

Informatieavond

Op 2 september vinden er informatiebijeenkomsten plaats voor de huidige huurders, de omwonenden en andere belanghebbenden. Hier geeft Van Wijnen samen met WOONstichting Gendt een uitgebreide toelichting over de uitgewerkte plannen. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De huurders en omwonenden hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.

Ondertekening staatsliedenbuurt