Samenwerking BPD en Van Wijnen verwezenlijkt betaalbaar wonen in Hengelo

08:35

16-12-2021

Hengelo, 14 december 2021 – Gebiedsontwikkelaar BPD en ontwikkelende bouwer Van Wijnen slaan de handen ineen voor een aanzienlijke schaalsprong in betaalbaar wonen in de spoorzone van Hengelo, Hart van Zuid. In de komende jaren herontwikkelen zij een aantal van de voormalige industriegebieden nabij het station tot een nieuwe leefomgeving waar mensen kunnen wonen, werken, leren en ontmoeten.

De herontwikkeling van BPD en Van Wijnen beslaat meerdere delen van het voormalige bedrijventerrein in Hart van Zuid en voorziet in de behoefte van veelal jonge woningzoekenden. De locatie heeft een rijke industriële historie, en ligt op een ideale plek; nabij het station en de binnenstad. Historische panden van betekenis worden behouden en voorzien van een eigentijdse functie met nieuw elan.

Innovatief bouwen voor middeldure huur en betaalbare koop

Een deel van de nieuwe leefomgeving zal bestaan uit betaalbare woningen, zowel appartementen als grondgebonden woningen. Met de nieuwe appartementenlijn van Fijn Wonen, het woonproduct  van Van Wijnen, wordt dit goed ingevuld. Fijn Wonen realiseert betaalbare, toekomstbestendige en comfortabele woningen. Met minder mensen, minder afval en snelle realisatietijd is dit product passend bij de vraag. Met het BPD Woningfonds kan het aanbod van koopwoningen aan worden gevuld met een aanbod van middeldure huurappartementen in het gebied.

Met BPD als ervaren gebiedsontwikkelaar in het herstructureren van spoorzones op diverse plekken in Nederland en Van Wijnen als innovatieve ontwikkelende bouwer ontstaat een enorme slagkracht, waarmee van Hart van Zuid in de komende jaren een heel nieuw stadsdeel met in totaal zo’n 1.000 woningen wordt gemaakt. Bouwen aan een mooie en levendige toekomst op historische grond!

Wethouder Mariska ten Heuw van gemeente Hengelo is blij met deze ontwikkelingen: ‘Het is mooi om te zien dat steeds meer grote partijen aanhaken bij Hart van Zuid. Dat bewijst de enorme interesse in Hart van Zuid. Niet alleen bij de toekomstige bewoners, maar ook vanuit de markt. Zowel Van Wijnen als BPD hebben bij diverse ontwikkelingen laten zien dat ze bouwen voor uiteenlopende doelgroepen en daarbij kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Kernwaarden die perfect aansluiten bij onze visie op Hart van Zuid.’

Lees ook: Herontwikkeling Hart van Zuid in Hengelo