Zayaz

Zayaz is een woningcorporatie actief in de regio ‘s-Hertogenbosch. Zij huisvesten ruim 30.000 bewoners in meer dan 13.000 woningen. Zayaz en Van Wijnen werken samen binnen een ketensamenwerking waarin zowel nieuwbouw, renovatie en transformatie vallen.

Peter Riemers

Directeur Renovatie

Samen met Zayaz hebben we ‘verduurzamingstreinen’ lopen waarin we op continue basis het woningbezit verduurzamen.

Nieuws met Zayaz

Start bouw Klokkenlaan Den Bosch | Van Wijnen

Bouw Klokkenlaan officieel van start

De bestuurders van Van Wijnen, Zayaz en Philadelphia gaven het startschot voor de bouw. Onder toeziend oog van omwonenden en toekomstige bewoners vlogen de confettislierten over de plek waar over een jaar vier appartementencomplexen verrijzen.

Huize Agnes

Een ode aan Huize Agnes in ‘s-Hertogenbosch

Van oudsher een beruchte straat. Nu een schilderachtige locatie met gekleurde gevels en groene doorkijkjes. In het centrum van ’s-Hertogenbosch renoveerden wij vorig jaar Huize Agnes; een prachtig, voormalig weeshuis met daarin een kleinschalige leefgemeenschap.

Interieurtrein Zayaz

Renoveren in sneltreinvaart met Zayaz

Met het interieur wordt in dit geval bedoeld: de keuken, badkamer en het toilet van een woning. De ‘trein’ verwijst naar het proces waarmee de werkzaamheden continue doorlopen en steeds van complex naar complex gaan en van wijk naar wijk.

Projecten met Zayaz

Project Klokkenlaan Van Wijnen

Nieuwbouw Klokkenlaan in ‘s-Hertogenbosch

Als gecontracteerde partij hebben we de plannen verder doorontwikkeld naar uitvoeringsgereed ontwerp om de nieuwbouw vervolgens te realiseren. De bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van Van Wijnen.

Hoge Slagen Den Bosch

Renovatie Hoge Slagen in ‘s-Hertogenbosch

Onlangs hebben we voor woningcorporatie Zayaz werkzaamheden aan de rioleringen aan de Hoge Slagen in Den Bosch succesvol afgerond. Complex Hoge Slagen dateert van 1971. De riolering, bestaande uit standleidingen en horizontale afvoeren, is 50 jaar oud en is sterk verouderd.

Huize Agnes kijken

Renovatie Huize Agnes in ‘s-Hertogenbosch

In het centrum van ‘s-Hertogenbosch aan de Zuid-Willemsvaart staat het ‘Huize Agnes’. Een prachtig beeldbepalend pand met een rijke geschiedenis, met daarin een kleinschalige leefgemeenschap. Deze woningen voldeden niet meer aan eisen van de huidige tijd. Daarom moest het pand gerenoveerd worden. 

Brugmanstraat 's-hertogenbosch

Renovatie Brugmanstraat in ‘s-Hertogenbosch

Aan de Brugmanstraat renoveerden en verduurzaamden we in totaal 66 woningen. Er hebben diverse isolatiewerkzaamheden plaatsgevonden, waaronder het vervangen van kozijnen en glas. Bewoners zijn intensief betrokken, omdat de renovatie in bewoonde staat plaatsvond.

Peter Riemers

Directeur Renovatie & Transformatie

p.riemers@vanWijnen.nl

Over Zayaz

Zayaz is een woningcorporatie actief in de regio ‘s-Hertogenbosch. Zij huisvesten ruim 30.000 bewoners in meer dan 13.000 woningen. Zayaz en Van Wijnen werken samen binnen een ketensamenwerking waarin zowel nieuwbouw, renovatie en transformatie vallen.