Oogsten van de tarwe in Puttershoek

Wonen

Puttershoek

16:05

22-08-2023

Na vier maanden groeien, oogstte boer Leen half augustus de 2 hectare tarwe. Doordat er wat later in het seizoen gezaaid is, in combinatie met vrij nat weer en het biologisch telen, waren de stengels net iets korter dan normaal. Maar de stengels waren droog genoeg en voldoende gegroeid om van ze van het land te halen.

Samen met de verwerkers van het stro is er onderzocht op welke manieren we de tarwestengels kunnen inzetten als bouwmaterialen in onze woningen. We zijn tot drie opties gekomen:

1. Het haksel verwerken tot biobased isolatieplaat als dak-, wand- of vloerisolatie in nieuwbouwwoningen.

2. Het haksel verwerken tot een biobased product dat kan worden ingeblazen als isolatiemateriaal in de spouwmuur van bestaande woningen. Dit sluit mooi aan bij de Europese subsidieaanvraag die we samen met een hele keten van tarweverwerkers tot aan woningcorporaties in het najaar gaan aanvragen.

3. Het haksel gebruiken als voedingsbodem voor het kweken van sedem. Dit sedem plaatsen we terug op de uitbouw van de Wij Wonen-woningen die op de plek van de proeftuin gebouwd worden.

Momenteel onderzoeken we deze opties om te kijken welke het meest geschikt is. Binnenkort meer!

Benieuwd naar de proeftuin? Volg het hier:

Innovatieve biobased bouwmaterialen

De verandering van het klimaat heeft grote gevolgen voor onze planeet en moeten we écht veranderen. Daar hebben bouwbedrijven een grote invloed op, Van Wijnen dus ook. Daarom pakken we onze verantwoordelijkheid en zoeken we naar nieuwe duurzame bouwmaterialen.

Bouwen aan de toekomst met tarwe

In Puttershoek hebben we grond waar we pas eind december gaan voorbelasten. Tot die tijd laten we er tarwe groeien door boer Leen. Het is onze wens om de stengels van de tarwe te hakselen en te gebruiken als biobased isolatiemateriaal in woningen.

Oogsten van de tarwe

Na vier maanden groeien, oogstte boer Leen half augustus de 2 hectare tarwe. Samen met de verwerkers van de stro, onderzoeken we hoe we de tarwestengels het best kunnen inzetten als bouwmateriaal.

Samen werken aan de toekomst van biobased materialen

Om het aandeel biobased bouwmaterialen te verhogen is het belangrijk dat we de toepassing van deze materialen blijven doorontwikkelen. En dat kunnen we niet alleen. We zoeken de verbinding op en betrekken partners bij dit proces. Michel Meijer vertelt hoe hij hiernaar kijkt.

Meer weten?

Neem contact op met Louise van de Worp,
Specialist Duurzaamheid & Milieu, Van Wijnen West.