Bouwen aan de toekomst met tarwe

Wonen

Puttershoek

09:28

21-07-2023

Met onze woonoplossing Wij Wonen, hebben we de ambitie om het aandeel biobased bouwmaterialen te verhogen. Om deze ambitie waar te maken, zijn we altijd op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren.

Zo is het idee ontstaan om op grond waar we momenteel nog niet zijn begonnen met bouwen, vezels te telen. De grond van het project Heeren van Rustenburg fase 2 in Puttershoek, belasten we op zijn vroegst pas eind dit jaar voor en leende zich dus perfect voor deze proeftuin. Via Squarewise kwamen we in contact met boer Leen uit de Hoeksche Waard. Samen gaan we deze bijzondere proeftuin aan.

April 2023 zaaide boer Leen 2 hectare grond in met tarwezaad. De tarwe en de tarwezaden gaat hij verkopen voor voedselproductie. Het gewas wordt op een biologische en gifvrije manier verbouwd. Het is onze wens om de stengels van de tarwe te hakselen en te gebruiken als biobased bouwmateriaal in onze woningen.

Momenteel onderzoeken we de toepassingsmogelijkheden voor zowel bestaande bouw, als nieuwbouw. Dit najaar starten we met een Europese subsidie aanvraag om biobased materiaal in te blazen als isolatie bij bestaande woningen. Dit traject doen we samen met een keten van tarweverwerkers tot aan woningcorporaties.


Volg de proeftuin:

Innovatieve biobased bouwmaterialen

De verandering van het klimaat heeft grote gevolgen voor onze planeet en moeten we écht veranderen. Daar hebben bouwbedrijven een grote invloed op, Van Wijnen dus ook. Daarom pakken we onze verantwoordelijkheid en zoeken we naar nieuwe duurzame bouwmaterialen.

Bouwen aan de toekomst met tarwe

In Puttershoek hebben we grond waar we pas eind december gaan voorbelasten. Tot die tijd laten we er tarwe groeien door boer Leen. Het is onze wens om de stengels van de tarwe te hakselen en te gebruiken als biobased isolatiemateriaal in woningen.

Oogsten van de tarwe

Na vier maanden groeien, oogstte boer Leen half augustus de 2 hectare tarwe. Samen met de verwerkers van de stro, onderzoeken we hoe we de tarwestengels het best kunnen inzetten als bouwmateriaal.

Samen werken aan de toekomst van biobased materialen

Om het aandeel biobased bouwmaterialen te verhogen is het belangrijk dat we de toepassing van deze materialen blijven doorontwikkelen. En dat kunnen we niet alleen. We zoeken de verbinding op en betrekken partners bij dit proces. Michel Meijer vertelt hoe hij hiernaar kijkt.

Meer weten?

Neem contact op met Louise van de Worp,
Specialist Duurzaamheid & Milieu, Van Wijnen West.