De ontwikkel-, beheer- en bouwuitdagingen in Friesland

De provincie Friesland streeft naar leefbare Friese steden, dorpen en platteland. Met voldoende woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. Ook moet de bereikbaarheid van steden en dorpen goed zijn. Om dit te bereiken stimuleert de provincie het grootschalig opknappen van bestaande bebouwing en het aantrekkelijk en toekomstbestendig maken en houden van bedrijventerreinen en winkelgebieden. De komende jaren zijn cruciaal om het verschil te maken.

Bij Van Wijnen herkennen we de uitdagingen. We hebben meerdere vestigingen in Friesland. Dat heeft als grote voordeel dat wij de provincie kennen. Door de verbinding te zoeken, ondersteunen wij bij provinciale vraagstukken. Dat doen we met project- en gebiedsontwikkeling en door te bouwen, te renoveren en te transformeren. Maar ook met vastgoedbeheer. Door in de gehele bouwcirkel aanwezig te zijn dragen wij ons steentje bij aan een leefbare provincie.

Projectontwikkeling & gebiedsontwikkeling in Friesland

Het woningtekort in Nederland betekent dat de woningbouwproductie omhoog moet. Het lijkt moeilijk realiseerbaar om dit niveau te bereiken vanwege het beperkte aanbod van geschikte locaties. De vraag naar woningen richt zich vooral op goedkope koopwoningen met een prijs tot de NHG-grens. Op dit moment is er in alle gemeenten binnen Friesland een grote vraag naar woningen en is er vaak een mismatch tussen de vraag en het aanbod. Er zijn nog veel grote woningen op grote kavels, terwijl er juist behoefte is aan kleinere woningen voor kleinere huishoudens. Gevolg hiervan is dat zowel jongeren als ouderen moeite hebben met het vinden van een geschikte woning. We zien in heel Nederland een trend van het steeds kleiner worden van huishoudens, door onder andere vergrijzing. Dit geldt ook voor Friesland. Om toekomstbestendige woningen te bouwen en leegstand te voorkomen is het van belang om woningen te ontwikkelen/bouwen die aansluiten bij deze trend.

In de provincie Friesland kunnen de gemeenten onderling de woningbouwruimte binnen de regio verdelen en bepalen waar gebouwd wordt. Uitgangspunt daarbij is: inbreiding vóór uitbreiding. Daarom stelt de provincie geen grenzen aan projecten op inbreidingslocaties, onder de voorwaarde dat gemeenten onderling tot goede afspraken komen over uitbreiding van stad en dorp. Elke gemeente heeft een eigen woonvisie opgesteld voor de komende jaren.

Een greep uit onze ontwikkelprojecten in de provincie

Bouwen in Friesland. Van woningbouw tot utiliteitsbouw

De woningvoorraad in Friesland moet toekomstbestendig zijn en bij de demografische ontwikkelingen en behoeften van inwoners passen. In alle gemeenten ligt er een bouwopgave, bij de één ligt deze hoger dan bij de ander. Hierbij ligt de focus niet alleen op de grotere steden, maar juist ook op de dorpen. Het moet voor jongeren en jonge gezinnen aantrekkelijk blijven om hier te blijven wonen, om zo de leefbaarheid te behouden. Voor alle kernen geldt dat voor het invullen van de woningbehoefte prioriteit gegeven wordt aan het herbestemmen van leegstaand vastgoed tot woonruimte.

Belangrijk is om te bouwen wat nog niet aanwezig is in de gemeenten en waar behoefte aan is. In de ene gemeente zijn dit goedkope starterswoningen en in de andere gemeente is doorstroming belangrijk. Het toevoegen van geschikte woningen voor ouderen is daar dan weer belangrijk. Het voorkomen van leegstand op de lange termijn blijft een aandachtspunt. Vanuit onze organisatie helpen we om dit soort bouwprojecten van de grond te krijgen. Enkele voorbeelden tref je hieronder.

Een greep uit onze bouwprojecten in de provincie

Transformeren en renoveren in Friesland

Binnen de bestaande bouw zijn twee belangrijke trends te onderscheiden: het verduurzamen van woningen en woningtransformaties. De Nederlandse overheid heeft de ambitie: het hele land CO2-neutraal in 2050. Dit betekent dus ook dat er veel woningen in Friesland CO2-neutraal moeten zijn. Deze uitdaging is niet alleen relevant voor woningcorporaties maar ook voor particuliere huiseigenaren. We zien namelijk dat de woningen in Friesland ouder zijn dan gemiddeld in Nederland. Dus de opgave voor zowel verduurzaming, vervanging als renovatie is groot.

Naast verduurzaming vindt de provincie het belangrijk dat leegstaande panden en verouderde, grote woningen zoveel mogelijk getransformeerd worden tot woningen die aansluiten bij de wensen van de (toekomstige) inwoners. Op dit moment lijkt de kans hiervoor het grootst in Leeuwarden.

Een greep uit onze renovatie en transformatieprojecten in de provincie

Bouwen, ontwikkelen transformeren en renoveren met Van Wijnen

Met vestigingen in o.a. Gorredijk, Heerenveen en Drachten hebben we een groot bereik in Friesland. Wij kennen de provincie. Met kennis van dorpen, maar ook stedelijke gebieden zoals Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen. Daar helpt de lokale kracht van een vestiging bij. Onze klanten en collega’s komen uit de provincie en spreken dezelfde taal. Dat communiceert een stuk prettiger.

Benieuw hoe wij kunnen helpen? Neem zeker contact op met een van onze lokale bouw- en ontwikkelvestigingen.

Van Wijnen Regiokantoor Noord en Oost

Van Wijnen Gorredijk

Van Wijnen Engineering Drachten

Vastgoedbeheer in Friesland

Binnen de provincie Friesland staan wij klaar om gebouwen te beheren en te onderhouden. Dat doen we gepland en ongepland onder andere in woningen, op kantoren, in winkels en bij zorgorganisaties. Goede communicatie met bewoners en gebruikers van een gebouw vinden wij vanzelfsprekend. We werken met een groot aantal vertrouwde partners, zowel regionaal als landelijk. Door onze kennis van de regio en jarenlange ervaring kunnen wij u volledig ontzorgen. Hoewel onze basis ligt in technisch beheer, hebben we veel klanten waarvoor wij het complete facilitaire beheer uit handen nemen. Van installatie en brandveiligheid tot schoonmaak en pandbeheer.

Een greep uit onze vastgoedbeheer projecten in de provincie

Vastgoedbeheer laten verzorgen door Van Wijnen

Wij verzorgen vastgoedbeheer en vastgoedmanagement voor het Noorden van het land. Dat doen we vanuit ons regiokantoor in Heerenveen. Door onze krachten regionaal te bundelen kunnen wij een breder gebied bedienen. Dat zorgt voor de meest efficiënte samenwerking. Neem voor vragen contact op met onze collega’s van Vastgoedbeheer Noord.

Adres

Wetterwille 31

Heerenveen 8447 GB